Hizmet Sözleşmesi


HİZMET SÖZLEŞMESİ

TATILDENEREYE.COM & FLY WING TURİZM PAKET TUR SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLAR

Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

Aracılık hizmeti vermiş olduğumuz ürün ve hizmetler için, tur firmasının sözleşmeleri geçerli olacaktır.

1-) TARAFLAR VE KONUSU

Bir tarafta TAJ İSTANBUL TURİZM VE KURUMSAL DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Adres: Zuhuratbaba Mah. Incirli Cad. N:1 D:23 Bakırköy/İstanbul (Acenta diye anılacaktır.)

Diğer tarafta tüketiciler arasında yurt içi ve yurt dışı gezileri konusunda işbu paket tur sözleşmesi akdolunmuştur.

Seyahat Acentası: TAJ İSTANBUL TURİZM VE KURUMSAL DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ T :0212 951 09 31 E-mail:[email protected]

TURSAB ünvanı ve acente numarası : FLY WING TURIZM / 10779

Bu sözleşmede, TÜKETİCİ katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır.

TÜKETİCİ, kendisinin ve diğer katılımcı kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu vs) ACENTE sorumlu değildir.

Taraflar, gösterilen adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul ederler. Taraflar adreslerdeki değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ederler.

2-) SÖZLEŞME BEDELİ

Sözleşme bedeli nakit KDV dahil……USD / EUR / TL dir.

2.1 Bu bedele, tur veya otel rezervasyon belgesi(VOUCHER)’da belirtilen tüm hizmetler dahildir. Otel giriş çıkış tarihleri, süreler, ulaşım detayları, pansiyon durumu yine Voucher/Tur Kayıt belgesinde belirtildiği gibidir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra sözleşmeden dönebilir bu durumda iptal koşulları geçerli olur yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.

3-) ÖDEMELER

3.1 Belirtilen turlar için, kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50’si, kalan bakiyenin gezinin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek,bedelinin %30’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

3.2 Özel Ürün/Promosyonlu hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

3.3 Özel ürün ve Erken Rezervasyon indirimli hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Kredi kartlı ödemelerde faiz,vade farkı,kur farkı ayrıca hesaplanarak ödeme planı tüketiciye bildirilecektir.

4-) İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

4.1 Acenta, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

4.2 Tüketici,hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar turu iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. (zorunlu sigorta,seyahat sağlık-vize sigortası, vize başvuru ödemeleri ve Promosyonlu Özel paket turlar için yapılan rezervasyonlar hariçtir.)

4.3 Gezinin başlamasına 30-21 gün kalaya kadar iptal edilmesi durumunda gezi bedelinin %35’i, 20-10 gün kalaya kadar yapılan iptaller %50’si, 10 günden sonra ise gezi bedelinin tamamını cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, etmeleri durumunda katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler(uçak,otel gibi) düşüldükten sonra kalan tutar iade edilecektir.

4.4 Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/Devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel Acentasına sunmakla yükümlüdür. Vize hizmetinin zamanında yetişmemesi durumunda ACENTE sorumlu tutulamaz

4.5 Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acenta tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4.6 Acenta gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasında evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında Acenta hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde,rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda iptal koşulları uygulanır.

4.7 Acente gerekli durumlarda Paket tur’da yer alan oteli benzer statüde bir otelle değiştirebilir.

4.8 Tarifeli uçuşlarda 15 gün ve daha önceki iptallerde bilet kuralları gereği hava yolu tarafından uygulanan ceza ve kesintiler aynen tüketiciye yansıtılır. Tarifeli ve Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret gerçeli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

4.9 1618 sayılı kanun gereği yapılan zorunlu seyahat sigortası, sağlık sigortası bedeli 15€ (karşılığı TL)dir. Zorunlu seyahat sigortası bedeli yurtiçi hizmetlerde 15 TL’dir.Tüketici tarafından yapılan tüm iptal ve/veya değişikliklerde hizmetin başlangıcına 30 günden fazla kala iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa, her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilir.

5 -) TURUN SÜRESİ, YEME VE İÇME

Voucher & Tur Broşüründe (kişi, konaklama ve tur detayları)’da belirtildiği gibidir.

6 -) HAREKET SAATLERİ

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden Acenta sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs, vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce Acenta’dan kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Havayollarından kaynaklı gecikmeli ulaşımlardan Acentemiz sorumlu değildir. Acentamız tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür. Bu tura ait hareket saatleri voucher(konaklama ve tur detayları) belgesinde belirtildiği gibidir. DURAKLAMA YERLERİ:Yol güzergahı üzerindeki dinlenme tesislerinde ihtiyaç molası verilir.Dinlenme tesisi,ne kadar sıklıkla mola verileceği gibi ayrıntılar,rehber ve kaptan şöförlerimizin insiyafitindedir.Mola yerleri,Hava,yol ve genel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

7 -) BAGAJ

7.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para,kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır.

Kaybolan, hasar gören, zayi olan bagaj ve içindeki kıymetli eşyadan Acenta sorumlu tutulamaz.

7.2 Kokan, akan, yanıcı ve patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyaları ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

7.3 Acenta, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

8 -) VİZE İŞLEMLERİ

Vize, Pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından en az 15 gün önce ( Sadece Dubai Vize başvurusu için geçerlidir. Diğer ülke vize başvuruları için en az tur hareket tarihinden önce 45 gün gereklidir.) gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak Acentaya teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize danışmanlık hizmeti verilebilir.Teslim edilen pasaportun tur bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli olması zorunludur. Vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan Acentanın vize alınamamasından veya vizenin tur tarihine yetiştirilememesinden dolayı konsolosluk üzerinde yaptırım gücü veya edimlerini taahhüt edebilme yetkisi, aracılık görevi ve sorumluluğu yoktur. Konsolosluklarda gecikmelerden ve değişik aksamlardan Acenta sorumlu değildir. Herhangi bir nedenle tur iptal edilirse, vize harç, masraf ve hizmet giderleri dışında kalan bakiye müşteriye iade edilecektir. Vizenin alınamaması iptal devir ve değişiklik sürelerinde ceza kapsamında olsa dahi tüketici cezai şartları ve bunlardan doğan tüm maddi yükümlülükleri ödemeyi kabul eder. Bu koşullar kabul etmeyen tüketiciler vize işlemlerini kendileri takip edebilirler. Ayrıca vize alınması o ülkeye giriş garanti vermediğinden, gidilen ülkede herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Acenta sorumlu olmayacaktır. 10 yıldan eski pasaportların yasa gereği yenilenmesi gereklidir bu durum tüketicinin kendi özen borcudur.

9 -) REHBER ÜCRETİ

Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen turlarda tur bedeline dahildir.

10 -) GENEL HÜKÜMLER

Seyahat sağlık vize sigortası hizmeti alan veya seyahat sigortası seyahet paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamlarları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi sorumluluk taşımamaktadır. Tüketici seyahat sigortasının kapsamını satış temsilcisinden almak ile yükümlüdür.

Acente havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tâbidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburîdir. Paket tura katılacak sayının yeterli olmaması durumunda 20 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir.